Preguntas frecuentes
- ¿Podo usar os datos libremente?
Sí, consulte as Condicións de uso.
 
- Atopei un erro, ¿cómo o comunico?
Usando a sección Suxestións.
 
- ¿Como podo localizar un lugar no mapa?
Usando o Nomenclátor.
 
- ¿Como podo conseguir unha copia dos datos?
A través dos servizos do nodo IdeAC.
Tamén poden solicitarse copias en papel ou en soporte óptico ao seguinte enderezo:
Ilmo. Sr. presidente
Deputación Provincial da Coruña
(Servicio de Asistencia Técnica a Municipios)
Avda. Alférez Provisional 2
15 006 - A Coruña (España.UE)
 
- ¿Cómo podo atopar as instalacións dun tipo determinado?