signergias - Rede de coordinación de proxectos de SIG libre

 

A creciente importancia do uso das aplicacións SIG nas administracións públicas, tanto españolas como europeas, deu lugar ó surgimento de diversos proxectos basados en licencias libres, cada un dos cuais se dirixe a un sector determinado de usuarios.

Sen embargo, entre os proxectos gvSIG, LocalGIS, IDEACV y gisEIEL danse unha serie de interrelacións, tales como a interese común en dar soporte a aplicacións de xestión municipal, que recomendan buscar a confluencia entre os mesmos, a fin de evitar desenvolvementos duplicados, e con o obxetivo de favorecer a súa integración e interoperabilidade.

A rede signergias busca, por tanto, manter en contacto os responsables de arquitectura e de desenvolvementos de (ou sobre) os citados proxectos co fin de analizar as posibilidades de confluencia, e de chegar a acordos que permitan intercambiar compoñentes e utilizar software de un dos proxectos por cada un dos outros tres.

As conclusións, documentos desenvoltos e acordos adoptados publicaranse nesta mesma páxina web.

Proyectos asociados:

Membros:

 • Pedro A. González (Deputación de A Coruña, Proxecto gisEIEL)
 • Miguel R. Luaces (Universidade da Coruña, Proxecto gisEIEL)
 • David Trillo Pérez (Universidade da Coruña, Proyecto gisEIEL)
 • Antonio Quintanilla Rodenas (Universidad de Castilla-La Mancha)
 • Rafael Garrido González (Universidad de Castilla-La Mancha)
 • Diego Guerrero Sevilla (Universidad de Castilla-La Mancha)
 • Martín García Hernández (Consellería de Infraestructuras y Transportes Generalitat Valenciana, Proyectos gvSIG e ideaCV)
 • José Miguel Rosa Castillo (IVER T.I., Proyecto ideaCV)
 • Adrián García Moreno (IVER T.I., Proyecto ideaCV)
 • Jorge Piera Llodrá (IVER T.I., Proyecto gvSIG)
 • Juan A. López Alonso (COTESA, Proyecto LOCALGIS)
 • Fernando M. Rubio Sancho (Dip. Valencia, Proyecto LOCALGIS)
 • Christian Ortiz (Dip. Huesca, Proyecto LOCALGIS)