Traballos derivados

Nesta página móstranse enlaces a documentos xerados a partir de traballos nos que se utilizaron datos da EIEL da provincia da Coruña e de ideAC.

Master en Desarrollo Local e Comarcal. Grupo de traballo das Pontes
Áreas supramunicipales
Cartografía (30-08-2005)