gisEIEL - Funcionalidades. Ámbito de traballo

É importante resaltar que gisEIEL está pensada para traballar a nivel municipal. Cando un usuario accede a aplicación autenticado deberá seleccionar o municipio sobre o que se vai a traballar. A selección do municipio sobre o que se vai a traballar permite acotar o ámbito de traballo optimizando o acceso a información da BDT-EIEL e mellorando o rendimiento da aplicación. 


A aplicación tamén permite a selección de municipios vecinos o municipio principal, para facilitar a inserción de entidades como tramos de red ou carreteras que deben de estar conectados por o seus puntos iniciais e finais.