gisEIEL - Funcionalidades. Edición e dixitalización
Ferramentas de dixitalizaciónde entidades:
  • Simples: permite dixitalizar entidades con xeometría tipo punto, línea, polígono
  • Compostas: permite digitalizar entidades con xeometría composta como tramos de estradas, que dispón dunha xeometría de tipo polígono para a rúa, e outra de tipo línea para a mediana).
Ferramentas de edición  de entidades:
  • Redixitalización. Permite redixitalizar un trozo de xeometría contido entre dos puntos que o usuario indica previamente
  • Mover/insertar vértices en xeometrías
  • Partición xeometrías: permite o usuario "recortar" unha entidad dando lugar a outra nova entidade con a xeometría sobrante do recorte
Ferramentas de snapping
  • Snapping a punto, Snapping a linea
  • Snapping seguir xeometria
herr digit