gisEIEL - Funcionalidades. Ferramentas específicas da EIEL
gisEIEL incorpora moitas ferramentas desarrolladas especificamente para a realización da EIEL. Entre estas ferramientas destacamos as seguintes:
  • Ferramentas de conectividade: Permiten calcular automáticamente as asociaciones de servicio entre os elementos que compoñen as redes de abastecimento e saneamiento e os núcleos de población enquisados na EIEL.
  • Ferramentas de cálculo automático de campos: permiten o cálculo automático campos derivados a partir da información enquisada e operacións espaciais e alfanuméricas. Como exemplos de campos calculados, podemos citar os seguintes: vivendas con déficit de alumbrado, rúas con déficit de alumbrado, produccións de lixo, déficit en redes de abastecimento e saneamiento, distancia de puntos de vertido ós núcleos máis cercanos, etc..
  • Módulo de validacións: Ofrecer mecanismos de validación que permitan comprobar, previa entrega ó MAP, que os datos da BDT-EIEL son correctos e que cumple as restriccións de datos indicadas. Este módulo implementa tanto as validacións EIEL indicadas por ó MAP como validacións propias e permite xerar informes PDF e HTML con as incidencias encontradas durante a validación dos datos.
  • Módulo de volcado: Permite xerar de forma automática os ficheiros de datos da enquisa que se entregarán ó MAP a partir dos datos existentes da BDT-EIEL.
buffer depositos