gisEIEL - Funcionalidades. Xestión de usuarios
gisEIEL incorpora un módulo de autenticación e xestión de usuarios que permite controlar ol acceso os datos da BDT-EIEL. Cando un usuario inicia a aplicación, esta mostra un formulario de login no que o usuario pode autenticarse indicando o servidor o que va a conectarse así como o seu identificador de usuario e password correspondinte. Unha vez autenticado correctamente, o usuario dispondrá de todas as funcionalidades de gisEIEL que correspondan co seu tipo de usuario. Como alternativa, o usuario pode seleccionar a opción "Entrar sin autenticarse". Neste caso, o usuario entrará na aplicación pero non dispondrá das ferramentas específicas de gisEIEL. Os usuarios de gisEIEL se organizan en varios perfís de usuario que otorgarán diferentes niveis de acceso para a realización de certas operacións:
  • Consulta
  • Membro de grupo de traballo
  • Administrador de grupo de traballo
  • Administrador municipal da EIEL
  • Administrador da EIEL
login usuarios