gisEIEL 2.3. - Descargas
Neste apartado inclúense ligazóns para acceder as páxinas dende as que se poden realizar descargas relacionadas con o proyecto gisEIEL. Entre as que se inclúen un instalador multiplataforma, un paquete de datos da BDT-EIELde A Coruña de proba, código fonte da aplicación, manuais e documentación de desarrollo.

Instalación

Para instalar gisEIEL 2.3 é necesario ter instalada a máquina virtual de Java 1.6 (descargable aquí). A aplicación está disponible para a sua instalación mediante o siguiente executable, o cal, é independente da plataforma (para Windows usar o ficheiro .bat e para Linux usar o ficheiro .sh contido no executable).

A aplicación tamén está disponible para a sua instalación en plataforma Windows a través da tecnología Java Web Start:

Ademáis, temos dispoñible un paquete de datos de proba para instalar nun sistema gestor de bases de datos Postgres e poder probar a aplicación contra un servidor local

Unha vez descargado o paquete cos datos de proba, comprobe que o contido del mesmo é o seguinte:

 1. BD_GIS_EIEL_RolesGrupo.sql
 2. BD_GIS_EIEL_Esquema_WIN.sql / BD_GIS_EIEL_Esquema_LIN.sql
 3. BD_GIS_EIEL_AuxDelete.sql
 4. BD_GIS_EIEL_DatosComunes.sql
 5. BD_GIS_EIEL_Prov_15_Mun_028_CB.sql
 6. BD_GIS_EIEL_Prov_15_Mun_028_FV.sql
 7. BD_GIS_EIEL_AuxCreate.sql

Crear unha nova base de datos cos parámetros indicados a continuación (supoñemos que xa está instalado un servidor postgresql de forma local)

 1. Nome: BDT-EIEL
 2. Propietario: postgres
 3. Codificado: LATIN1
 4. Plantilla: template_postgis
 5. Tablespace: pg_default

Executar os scripts do archivo comprimido na orde antes indicada (para o apartado 2 executar o script que corresponda según esté usando Windows ou Linux). Para executar os scripts abra unha xanela de comandos e utilice o seguinte comando:

psql -h [nombre_servidor] -p [puerto] -U postgres -d [nombre_bd] -f [nombre_fichero_Script]

 

Por exemplo, o primer script se executará escribendo o comando:

psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d BDT-EIEL -f BD_GIS_EIEL_RolesGrupo.sql

Actualización Base de Datos

Para a correcta execución da versión gisEIEL 2.3, é necesario actualizar o contido da base de datos mediante os seguintes scripts

Executalos a través dunha xanela de comandos escribindo as seguintes líneas

psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d BDT-EIEL -f actualizarBD.sql

psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d BDT-EIEL -f actualizarPlaneamientos.sql