gisEIEL 2.3. - Licenza

Sistema de Información Xeográfica da Deputación de A Coruña

Este documento puede consultarse en castellano en esta URL.

This document can be read in English at this URL

Copyright (C) 2008 - 2011 Deputación de A Coruña

Este software foi desenvolvido polo Laboratorio de Bases de Datos da Universidade da Coruña (http://lbd.udc.es)

Coordinadores
- Nieves R. Brisaboa
- Miguel R. Luaces

Desenvolvedores actuais
- Miguel R. Luaces
- Leticia Riestra Ainsua
- Silvia López López
- Sergio Folgar Méndez

Antigos desenvolvedores
- David Trillo Pérez
- José Ignacio Lamas Fonte
- Verónica Fariña Iglesias
- Mª Isabel Pérez-Urria Lage
- Alejandro Dobarro Ansede
- Nuria Gómez Cadahía
- María Sordo Regueiro
- Raúl Beiroa Raposo
- Juan García Saleta

Os ficheiros deste proxecto están basados no seguinte proxecto:

gvSIG. Sistema de Información Geográfica de la Generalita Valenciana
Copyright (C) 2004 IVER T.I. and Generalitat Valenciana

Este é un programa de software libre e, xa que logo, vostede pode redistribuilo e/ou modificalo consonte aos termos establecidos na licenza pública xeral de GNU segundo a súa publicación pola Free Software Foundation. Pode escoller a versión 2 da licenza

Este programa distribúese coa esperanza de que resulte útil, se ben NON TEN NINGUNHA GARANTÍA, nin sequera a garantía implícita de COMERCIABILIDADE ou IDONEIDADE PARA UN DETERMINADO FIN. Para obter información máis detallada pode consultar a licenza pública xeral de GNU.

Dase por sentado que recibiu unha copia da licenza pública xeral de GNU xunto con este programa. Se non for asñi, pode solicitarlla por escrito á Free Software Foundation, Inc. no enderezo seguinte: 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Para máis información, pode contactar con:


Pedro A. González Pérez (Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.)
Asistencia Técnica A Municipios
Deputación Provincial de A Coruña
Avda. Alférez Provisional, s/n
15008 A Coruña
Spain

Miguel R. Luaces (Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.)
Databases Laboratory
Facultade de Informática
Universidade da Coruña
15071 A Coruña
Spain

Texto completo da licenza:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html