Cartoteca

En esta páxina móstranse enlaces a cartografía.

Carta xeométrica de Galicia 1834
mapaImagen
Calidade alta
Folla 1(JPG, 8153 x 8215, 51.1M) Folla 2(JPG, 8384 x 8172, 26.2M)
Folla 3(JPG, 8210 x 8166, 24.4M) Folla 4(JPG, 8152 x 8172, 30.2M)
Folla 5(JPG, 8151 x 7987, 26.0M) Folla 6(JPG, 8129x 8170, 31.6M)
Folla 7(JPG, 8139 x 8166, 33.8M) Folla 8(JPG, 8157 x 8174, 38.0M)
Folla 9(JPG, 8129 x 8160, 32.2M) Folla 10(JPG, 8136 x 8165, 29.3M)
Folla 11(JPG, 8128 x 8174, 34.8M) Folla 12(JPG, 8129 x 8168, 36.2M)
Folla 13(JPG, 8157 x 8165, 38.1M) Folla 14(JPG, 8139 x 8166, 25.7M)
Folla 15(JPG, 8148 x 8168, 30.5M) Folla 16(JPG, 8168 x 8167, 36.0M)
Folla 17(JPG, 8115 x 8167, 34.2M)
Calidade media
Folla 1(JPG, 4000 x 4030, 9.88M) Folla 2(JPG, 4000 x 3899, 7.64M)
Folla 3(JPG, 4000 x 3979, 9.03M) Folla 4(JPG, 4000 x 4010, 10.1M)
Folla 5(JPG, 4000 x 3920, 9.36M) Folla 6(JPG, 4000 x 4020, 10.5M)
Folla 7(JPG, 4000 x 4013, 10.9M) Folla 8(JPG, 4000 x 4008, 11.0M)
Folla 9(JPG, 4000 x 4015, 10.8M) Folla 10(JPG, 4000 x 4014, 9.89M)
Folla 11(JPG, 4000 x 4023, 10.9M) Folla 12(JPG, 4000 x 4019, 11.01M)
Folla 13(JPG, 4000 x 4004, 11.1M) Folla 14(JPG, 4000 x 4013, 9.75M)
Folla 15(JPG, 4000 x 4010, 10.7M) Folla 16(JPG, 4000 x 4000, 10.8M)
Folla 17(JPG, 4000 x 4026, 10.6M)
Calidade baixa
Folla 1(JPG, 1280 x 1290, 1.07M) Folla 2(JPG, 1280 x 1248, 4.11M)
Folla 3(JPG, 1280 x 1273, 9995KB) Folla 4(JPG, 1280 x 1283, 1.18M)
Folla 5(JPG, 1280 x 1254, 1.04M) Folla 6(JPG, 1280 x 1286, 1.23M)
Folla 7(JPG, 1280 x 1284, 1.30M) Folla 8(JPG, 1280 x 1283, 1.29M)
Folla 9(JPG, 1280 x 1285, 1.27M) Folla 10(JPG, 1280 x 1284, 1.14M)
Folla 11(JPG, 1280 x 1287, 1.27M) Folla 12(JPG, 1280 x 1286, 1.33M)
Folla 13(JPG, 1280 x 1281, 1.35M) Folla 14(JPG, 1280 x 1284, 1.13M)
Folla 15(JPG, 1280 x 1283, 1.25M) Folla 16(JPG, 1280 x 1280, 1.29M)
Folla 17(JPG, 1280 x 1288, 1.26M)
Modernas vías de comunicación trazadas sobre a carta xeométrica 19XX
mapaImagen
Calidade media
Folla 1 (JPG, 4000 x 3028, 6.08M) Folla 2 (JPG, 4000 x 3043, 7.27M)
Folla 3 (JPG, 4000 x 3043, 7.45M) Folla 4 (JPG, 4000 x 3036, 7.84M)
Folla 5 (JPG, 4000 x 3041, 8.10M) Folla 6 (JPG, 4000 x 3029, 8.77M)
Folla 7 (JPG, 4000 x 3062, 8.19M) Folla 8 (JPG, 4000 x 3041, 8.58M)
Folla 9 (JPG, 4000 x 3036, 9.27M) Folla 10 (JPG, 4000 x 3036, 7.34M)
Folla 11 (JPG, 4000 x 3028, 8.63M) Folla 12 (JPG, 4000 x 3007, 8.52M)
Calidade baixa
Folla 1 (JPG, 1280 x 969, 923KB) Folla 2 (JPG, 1280 x 967, 972KB)
Folla 3 (JPG, 1280 x 974, 972KB) Folla 4(JPG, 1280 x 972, 992KB)
Folla 5 (JPG, 1280 x 973, 1.06M) Folla 6 (JPG, 1280 x 969, 1.12M)
Folla 7 (JPG, 1280 x 980, 1.05M) Folla 8 (JPG, 1280 x 973, 1.10M)
Folla 9 (JPG, 1280 x 972, 1.23M) Folla 10 (JPG, 1280 x 972, 989KB)
Folla 11 (JPG, 1280 x 969, 1.16M) Folla 12 (JPG, 1280 x 962, 1.13M)
Carta provincial de A Coruña 1910
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 12004 x 7206, 22M)

Calidade media (JPG, 4000 x 2401, 3.32M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 768, 3.32M)

Plano do partido xudicial de Ortigueira 1913
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 7672 x 9189, 30.9M)

Calidade media (JPG, 4000 x 4791, 14.4M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1533, 1.75M)

Mapa Xeral de estradas de Galicia 1932
mapaImagen
Calidade alta
Folla 1 (JPG, 6496 x 6382, 24.0M) Folla 2 (JPG, 6496 x 6404, 23.1M)
Calidade media
Folla 1 (JPG, 4000 x 3930, 12.5M) Folla 2 (JPG, 4000 x 3943, 12.8M)
Calidade baixa
Folla 1 (JPG, 1280 x 1258, 1.50M) Folla 2 (JPG, 1280 x 1262, 1.61M)
Plano da provincia A Coruña 194?
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 8460 x 9352, 51.3M)

Calidade media (JPG, 4000 x 4422, 17.9M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1415, 1.94M)

Plano das vías de comunicación da provincia 1950
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 11360 x 100320, 49.9M)

Calidade media (JPG, 4000 x 3532, 11.4M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1130, 1.4M)

Mapa provincial de A Coruña 1956
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 20972 x 12590, 48M)

Calidade media (JPG, 4000 x 2401, 3.62M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 768, 954KB)

Rede de estrada e camiños da provincia 195?
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 21766 x 10792, 107M)

Calidade media (JPG, 4000 x 1983, 6.38M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 635, 887KB)

Rede de comunicacións da provincia 195?
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 10792 x 12010, 52.3M)

Calidade media (JPG, 4000 x 4422, 17.9M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1415, 1.94M)

Plan Nacional de Vías Provinciais. Provincia A Coruña. Mapa de estradas e camiños existentes 195?
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 10792 x 11904, 33.3M)

Calidade media (JPG, 4000 x 4451, 13.1M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1424, 1.65M)

Plan Nacional de Vías Provinciais. Provincia A Coruña. Proposta de rede complementaria 195?
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 10792 x 11848, 33.5M)

Calidade media (JPG, 4000 x 4391, 7.83M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1405, 892KB)

Plan Nacional de Vías Provinciais. Provincia A Coruña. Proposta de rede provincial básica 195?
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 10792 x 12050, 34.8M)

Calidade media (JPG, 4000 x 4466, 8.19M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1429, 926KB)

Mapa provincial de A Coruña 1972
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 11736 x 12216, 22.7M)

Calidade media (JPG, 4000 x 4164, 4.73M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1332, 0.98M)

Mapa provincial de A Coruña 1988
mapaImagen

Calidade media (JPG, 3819 x 3994, 4.87MB)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1339, 1.05MB)

Mapa provincial de A Coruña 2008
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 8859 x 9479, 16.8M)

Calidade media (JPG, 4000 x 4280, 3.91M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1370, 472KB)

Rexión Urbana A Coruña - Ferrol 2011
mapaImagen

Calidade alta (JPG, 12576 x 11749, 21.6M)

Calidade media (JPG, 4000 x 3737, 3.31M)

Calidade baixa (JPG, 1280 x 1196, 1.77MB)